Att renovera en stomme i stolpverk.

Bakom panelen visade det sig att timmerstommen övergick till ett stolpverk, förmodligen påbyggt efter att den tidigare konstruktionen brandhärjats och sedan rivits. Fortfarande kunde brända delar urskiljas där timmerstommen slutade. Historien är dock dold i det förflutnas dunkel…
Men nu skulle stommen renoveras. I det stora hela var konstruktionen i gott skick, men delar av syllen hade rötskadats. Utmaningen ligger i att lyfta en stolpverksstomme så att man kommer åt att arbeta med syllen. Här är man förvisad till att lyfta i de få stolpar som finns.
20160411_111041 20160413_124348

Huset pumpas upp med domkrafterna och lyfts tillräckligt för att det dåliga virket kan tas ur och de nya läggas in.
På framsidan fick hela längden bytas ut, med en skarv då lyftet gjorde det svårt att få en hel längd på plats direkt. Väl på plats och efter huggning av de nya stockarna, så sänkts stolparna åter på plats.

20160415_153957
På husets gavel skulle ett stycke av syllen bytas mitt i längden, där tidigare en gjuten betongtrappa hade ansamlat fukt och orsakat röta. Lyftet var begränsat till en stolpe och stocken fick knackas i på plats med noga precision och gott resultat.

20160421_130521

Ofta är det inte en ren stomme som det skall göras ingrepp i, utan även invändiga som utvändiga konstruktioner är fastbyggda med stommen. Detta gör att man får anpassa arbetet till den befintliga konstruktionen med lösningar som då är unika för varje objekt. Men alla problem går att lösa och förhoppningsvis kommer denna stomme stå i minst 200 år till!

Syllbyte är genuin Byggnadsvård

Härom veckan åkte jag iväg med kollegan Noak för att utföra ett syllbyte av den klassiska sorten. Vi åkte upp till en gård söder om Örebro för att stanna en vecka. Där väntade en lada med rötade syllar på att få omsorg. Ena långsidan samt gaveln var hårt ansatta och behövde bytas. Nya stockar med god kvalitet var beställda och levererade. Vi gick till verket…

20160307_091852 20160308_130350

20160308_122109 20160311_093557
I många fall är det mer röta än vad man till en början kan se utanpå. En vanlig tendens är att rötan går uppåt inuti de över skadan liggande stockarna utan att det syns förrns man kommer åt underifrån, såklart efter att undre stocken rivits ut. Hur långt det går är ibland svårt att uppskatta. Just så var fallet nu. Lurigt.
Vi lyfte huset i två omgångar då vi bytte ut en stock i taget. Just när det är en lada så är arbetet lite lättare då det inte finns inredning att ta hänsyn till. Annars kan ett lyft påverka de inre väggarna samt även murstock, om det inte görs med varsamhet. Nu var det enkelt.
Efter några dagar var stockarna på plats. Vi fick dock lämna de nyupptäckta skadorna att lagas en annan gång, då vi hade slut på både material och arbetstid för denna gången. Gårdsägaren Emma tackade för hjälpen och vi reste nöjda tillbaks till storstan.

20160311_171006_002 20160311_171120

20160311_171054_002 20160311_180847