Att renovera en stomme i stolpverk.

Bakom panelen visade det sig att timmerstommen övergick till ett stolpverk, förmodligen påbyggt efter att den tidigare konstruktionen brandhärjats och sedan rivits. Fortfarande kunde brända delar urskiljas där timmerstommen slutade. Historien är dock dold i det förflutnas dunkel…
Men nu skulle stommen renoveras. I det stora hela var konstruktionen i gott skick, men delar av syllen hade rötskadats. Utmaningen ligger i att lyfta en stolpverksstomme så att man kommer åt att arbeta med syllen. Här är man förvisad till att lyfta i de få stolpar som finns.
20160411_111041 20160413_124348

Huset pumpas upp med domkrafterna och lyfts tillräckligt för att det dåliga virket kan tas ur och de nya läggas in.
På framsidan fick hela längden bytas ut, med en skarv då lyftet gjorde det svårt att få en hel längd på plats direkt. Väl på plats och efter huggning av de nya stockarna, så sänkts stolparna åter på plats.

20160415_153957
På husets gavel skulle ett stycke av syllen bytas mitt i längden, där tidigare en gjuten betongtrappa hade ansamlat fukt och orsakat röta. Lyftet var begränsat till en stolpe och stocken fick knackas i på plats med noga precision och gott resultat.

20160421_130521

Ofta är det inte en ren stomme som det skall göras ingrepp i, utan även invändiga som utvändiga konstruktioner är fastbyggda med stommen. Detta gör att man får anpassa arbetet till den befintliga konstruktionen med lösningar som då är unika för varje objekt. Men alla problem går att lösa och förhoppningsvis kommer denna stomme stå i minst 200 år till!

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *